messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 225.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร(นภ.ถ.53005) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญหมู่ที่ ๑๒ (สายนาพ่อศักดิ์ แก้ววิชัย) จำนวน ๘๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๗ (สายนาพ่อบาง) จำนวน ๑๐๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สายทาง (สายนาพ่อวิชัย จำนวน ๑๐๐ ตัน,สายสระบ้าน จำนวน ๑๐๐ ตัน,สายนาพ่อสีทน จำนวน ๑๕๐ ตัน) จำนวนหินคลุกรวม ๓๕๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน ชนิดที่ใช้ได้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๓๐ ขวด,ทรายอะเบทชนิดถังแบบตักเอง ขนาด ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed เช่าเต็นท์ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยห่วยใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed เช่าพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง Bluetooth ขนาด ๓๒.๕๖ x ๖๘.๗๗ x ๓๖.๗๘ ซม.) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง ขนาด ๒๐ กก./ถุง) จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม จำนวน ๙๕ ลูกบาศก์เมตร) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะซอยข้างวัดศรีรุ่งเรือง บ้านโคกม่วย หมู่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม จำนวน ๙๕ ลูกบาศก์เมตร) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะซอยข้างวัดศรีรุ่งเรือง บ้านโคกม่วย หมู่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม จำนวน ๙๕ ลูกบาศก์เมตร) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะซอยข้างวัดศรีรุ่งเรือง บ้านโคกม่วย หมู่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างรื้อถอนอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ปลอดภัยและเหมาะสม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๙-๐๐๑ (เปลี่ยนสายพาน จำนวน ๒ เส้น,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๒ ลิตร,กรองเครื่อง จำนวน ๑ ลูก) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง Bluetooth ขนาด ๓๙.๙ x ๙๐.๕ x ๔๓.๖ ซม.) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อที่ ๔ แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๙๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดยตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Canon LBP ๖๐๓๐) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน (motor grader) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๓๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๖๑-๐๐๑ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเปลี่ยนยางรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๙-๐๐๑ (ยางนอกดีสโตน ๗๐๐-๑๖ จำนวน ๖ เส้น/ยางใน ขอบ ๑๖ จำนวน ๖ เส้น/ยางรองคอ ขอบ ๑๖ จำนวน ๖ เส้น) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ ซม.) จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านพันดอน หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายบ้านบก หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (นภ.ถ.๕๓๐๐๑) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร (กม.ที่ ๑+๗๓๐ ถึง กม.ที่ ๑+๘๖๕ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ Dai. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ลงท่อคอนกรีต Dai. ๐.๓๐ เมตร (ท่อเดิมที่มีอยู่) จำนวน ๑๒ ท่อน ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๒๗.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ธง วปร.๗๒ พรรษา ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.จำนวน ๑๐๐ ผืน,ผ้าประดับสีเหลือง ขนาด ๔๕ นิ้ว ยาว ๖๐ หลา จำนวน ๒ ม้วน,ผ้าประดับสีขาว ขนาด ๔๕ นิ้ว ยาว ๖๐ หลา จำนวน ๒ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๒๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๖-๐๐๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จาระบี RG ๓๐๓ จำนวน ๑๐ กิโลกรัม/๕ ถัง,น้ำมันเฟือง เบอร์ ๙๐ จำนวน ๕ ลิตร/๑ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 2622 หนองบัวลำภู ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านบก หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อโครงการค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน และบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
1 - 50 (ทั้งหมด 506 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว