องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายพิลม ศรีษะทาน
ประธานสภา
โทร : 0624404113
นายสมศรี สุระเสน
สมาชิก อบต. ม.1
โทร : 0624739426
นางสาวจิรภัทร จันทร์เทพ
สมาชิก อบต. ม.2
โทร : 0929597922
นายโชคชัย ทุมชะ
สมาชิก อบต. ม.3
โทร : 0809861316
นายประธาน รักษาแก้ว
สมาชิก อบต. ม.4
โทร : 0821213769
นายบุญทัน บุติพันคา
สมาชิก อบต. ม.5
โทร : 0849863520
นายหมุน วิชาราช
สมาชิก อบต. ม.7
โทร : 0935023957
นายโสภา ศรีโยธา
สมาชิก อบต. ม.8
โทร : 0857394633
นายอ้น โหมดนอก
สมาชิก อบต. ม.9
โทร : 0842906892
นายคำหวัน ทุมพิลา
สมาชิก อบต. ม.10
โทร : 0870167455
นางสมภาร ศรีพันธ์
สมาชิก อบต. ม.11
โทร : 0937933628
นายปัญญา ภูยาทิพย์
สมาชิก อบต. ม.12
โทร : 0817429068
นางสาวจารึก โลหะพรม
สมาชิก อบต. ม.13
โทร : 0801997899
นายคำสาน ท้าวพา
สมาชิก อบต. ม.14
โทร : 0833356619
นายรัสนัย ภูผาเดช
สมาชิก อบต. ม.15
โทร : 0925635969


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว