องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 437
สัปดาห์นี้2,386
เดือนนี้16,602
ปีนี้199,224
ทั้งหมด378,526

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ ผลการดำเนินการเลือกสรร อบต.บ้านพร้าว
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประกาศ รับสมัคร พนักงานจ้างอบต.บ้านพร้าว grade
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ( ประจำเดือน กรกฎาคม 65) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขอการจด ทะเบียนพาณิชย์,เปลี่ยนแปลง,การยกเลิก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ของ อบต.บ้านพร้าว พร้อมเชิญชวน ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชาคม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม อบต.บ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
photo ประกาศ อบต.บ้านพร้าว ผลกรเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง พนักงานจ้างอบต.บ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.บ้านพร้าว
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
    folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการไม่รับของขวัญ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ( ประจำเดือน กรกฎาคม 65) [19 กรกฎาคม 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 65 [16 มีนาคม 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (กุมภาพันธ์ 65) [22 กุมภาพันธ์ 2565]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
09/08/2565
09/08/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สน.บถ.
09/08/2565
09/08/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
สน.คท.
03/08/2565
09/08/2565
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กจ.
09/08/2565
09/08/2565
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
กค.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)
กจ.
09/08/2565
09/08/2565
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ