องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้5,553
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,543
ทั้งหมด 220,800

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file ขอเผยแพร่คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการหลอกให้ลงทุน โดยการแอบอ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti - Corruption Museum) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
photo ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว งานสาธารณสุข อบต.บ้านพร้าว grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.บ้านพร้าว
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
    folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการไม่รับของขวัญ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน เมษายน 66 [21 เมษายน 2566]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 66 [11 มกราคม 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว