messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางศศิธร อันทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้น
นางเปรมยุดา สุราษฎร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวนิชนิภา ศาลาศักดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุธาสินี อาจฉายา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
นางสาวปวรรัตน์ พลนุรักษณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชุตินันท์ นาสิงขัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาววันเพ็ญ จันทร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัจฉรา ไชยโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปรีดารัตน์ นนทสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายแอ๊ด แสนยศ
จ้างเหมาบริการ(ขับรถยนต์)

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว