องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315864 โทรสาร 042-315864 ต่อ 101

บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Toner Original Brother TN-๒๔๘๐ / HL-๒๓๗๕DW) จำนวน ๓ กล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านโนนสูง ม.๘ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการบุคคลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด ๑,๙๐๙ ตัว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บรรจุขวดละไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์การฉีด (กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา) จำนวน ๑,๙๐๙ โด๊ส poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านพร้าว ม.๑ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๕๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดหาหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๖ สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต W๑๕๓๐xD๗๗๐xH๗๕๐ mm.) จำนวน ๑ ตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขยะมูลฝอย (ปะผุพ่นสีฝาท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านบก ม.๕ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๘๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๙-๐๐๑ และ รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค ๗๓๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๖๑-๐๐๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อาคาร คสล.ชั้นเดียว (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านหัวขัว ม. ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๑๒ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๒๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร