องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพรทิพา วิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ