messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
นายวุฒิพงษ์ ทูลพุทธา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นายนัฐพล สุนสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาวรุ่งนภา เพิ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว