องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ Dai. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ลงท่อคอนกรีต Dai. ๐.๓๐ เมตร (ท่อเดิมที่มีอยู่) จำนวน ๑๒ ท่อน ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๒๗.๘๐ เมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ Dai. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ลงท่อคอนกรีต Dai. ๐.๓๐ เมตร (ท่อเดิมที่มีอยู่) จำนวน ๑๒ ท่อน ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๒๗.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ธง วปร.๗๒ พรรษา ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.จำนวน ๑๐๐ ผืน,ผ้าประดับสีเหลือง ขนาด ๔๕ นิ้ว ยาว ๖๐ หลา จำนวน ๒ ม้วน,ผ้าประดับสีขาว ขนาด ๔๕ นิ้ว ยาว ๖๐ หลา จำนวน ๒ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๒๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๖-๐๐๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จาระบี RG ๓๐๓ จำนวน ๑๐ กิโลกรัม/๕ ถัง,น้ำมันเฟือง เบอร์ ๙๐ จำนวน ๕ ลิตร/๑ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 2622 หนองบัวลำภู ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านบก หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านบก หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโครงการค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน และบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (๒ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (๒ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน และบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน และบ่อพัก ๑๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหัวหัวถึงทางเชื่อมบ้านหัวขัว - โคกม่วย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายยทางเข้านาพ่อวันนา สำเนียงนวล บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ (วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ ท่อน พร้อมดินลูกรังถมกลบท่อ จำนวน ๕ ลบ.ม.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายยทางเข้านาพ่อวันนา สำเนียงนวล บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ (วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ ท่อน พร้อมดินลูกรังถมกลบท่อ จำนวน ๕ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหัวหัวถึงทางเชื่อมบ้านหัวขัว - โคกม่วย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้อง สำนักปลัด (ชุดประตูอลูมิเนียม (บานเปิด) ขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๐ เมตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายของพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย (เสื้อและกางเกงพร้อมปัก) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำจุดบริการน้ำแร่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน (motor grader) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๓๙๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๖๑-๐๐๑ (ใบมีดรถเกรด ขนาด ๑๕ รู ใบยาว) จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphantic Concrete สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๑ จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๒๔ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียนจำนวน ๑๐๒ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) นม ยู เอช ที จืดชนิดกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐,๓๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๘,๑๗๐.๖๘ บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๒๔ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียนจำนวน ๑๐๒ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) นม ยู เอช ที จืดชนิดกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐,๓๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๘,๑๗๐.๖๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๒๔ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียนจำนวน ๑๐๒ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) นม ยู เอช ที จืดชนิดกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐,๓๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๘,๑๗๐.๖๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๐๒ วัน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
1 - 50 (ทั้งหมด 1110 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว