messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดบ่อพักน้ำ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดบ่อพักน้ำ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน กจ ๒๖๒๒ หนองบัวลำภู (เช็คระยะ ๕๐,๐๐๐ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.) จำนวน ๓ ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank ๓๑๕ หมึก HP GT๕๓ สีดำ) จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๕ ชุด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๖ ชุด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๖ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๕ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๖๘ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๕๐๐ ถุง และน้ำยาง CRS - ๒ ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๕ แกลลอน) เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านป่าคาหมู่ที่ ๔ - บ้านบกหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์การแพทย์) จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗๐ วัน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว 2.5 นิ้ว 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ วัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ รถแบ็คโฮรื้อรางระบายน้ำ ในหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๑๐๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ รถแบ็คโฮรื้อรางระบายน้ำในหมู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Toner-Re Brother TN-๑๐๐๐ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า single dose) ขนาดบรรจุ ๑ ml พร้อมอุปกรณ์การฉีด บัตรประจำตัวสัตว์,ป้ายห้อยคอ,เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน ๒,๑๕๙ ชุด ตามจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยขี้ลิง บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 2) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยโจด บ้านโนนเรียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยนาพ่อทอง บ้านหัน หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยขี้ลิง บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 2) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยโจด บ้านโนนเรียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 17.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยนาพ่อทอง บ้านหัน หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จุดที่ 1) ขนาดสันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๐ วัน สำหรับนักเรียน ๖๘๒ คน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๓๘,๘๗๔ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๕๗ วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔๒,๙๖๖ ถุง ราคาถุงละ ๖.๘๙.บาท จำนวน ๖๓ วัน รวมเป็นเงิน ๖๑๒,๐๘๑.๓๖ บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๐ วัน สำหรับนักเรียน ๖๘๒ คน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๓๘,๘๗๔ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๕๗ วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔๒,๙๖๖ ถุง ราคาถุงละ ๖.๘๙.บาท จำนวน ๖๓ วัน รวมเป็นเงิน ๖๑๒,๐๘๑.๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๒๘๕A) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
1 - 50 (ทั้งหมด 1253 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว