องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315864 โทรสาร 042-315864 ต่อ 101

บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 180
account_box กองช่าง
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
นายวสันต์ สิงขรณ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ต้น
นายวสันต์ สิงขรณ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ต้น
นางสาวประภัสสร สุพล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สุพล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร