องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างต้น
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวประภัสสร สุพล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายฤทธิพร สายทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุทธิพงษ์ เรืองศรี
คนงานทั่วไป
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์