messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายสุขสันต์ เฮ้าทา
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวประภัสสร สุพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าง
วิศวกรโยธา(ชก/ปก)
ว่าง
นายช่างโยธา ปง/ชง
นายชวัลวิทย์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชินกร ประกายศรี
ผู้ช่วยนายช่างประปา
นายวุฒิชัย สำเนียงนวล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายทวีสิทธิ์ ฉิมดี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายบุญสงค์ ชาวัติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุทธิพงษ์ เรืองศรี
พนักงานขับรถยนต์

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว