องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2566 [20 มีนาคม 2566]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [5 กันยายน 2565]
กิจกรรม “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” [25 กุมภาพันธ์ 2565]
เปิดกิจกรรมอบรมเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก โดยใช้หลักการ 3RS [12 พฤษภาคม 2564]
ประชุมผู้นำชุมชน หารื่อเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทาง [12 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว