องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรม “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” [25 กุมภาพันธ์ 2565]
เปิดกิจกรรมอบรมเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก โดยใช้หลักการ 3RS [12 พฤษภาคม 2564]
ประชุมผู้นำชุมชน หารื่อเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทาง [12 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)