องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ข้อบัญญัติตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว