องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือประชาชน
find_in_page คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน การติดตั้งบ่อดักไขมัน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน งานร้องทุกข์/ร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขอการจด ทะเบียนพาณิชย์,เปลี่ยนแปลง,การยกเลิก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว