องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1