messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ การประชุม ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว