ชื่อเรื่อง : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม Brother HL-๒๓๗๕DW จำนวน ๑ กล่อง และ หมึก Toner Brother TN-๒๔๘๐ (HL-๒๓๗๕DW) จำนวน ๕ กล่อง)