ชื่อเรื่อง : แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศ เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2515 โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)
ชื่อไฟล์ : bV9MYK7Fri91908.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้