ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกที่เข้ารับการบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ช่วยตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านที่เข้ารับการบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ช่วยตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยช่องทางการตอบแบบสอบถามทำได้โดยวิธีการ 1. SCAN ผ่าน QR CODE 2.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน 3.เมื่อได้รับ SMS รหัส OTP ให้ท่านกรอกเลขดังกล่าวลงในช่องรหัส OTP 4.ทำการตอบแบบสอบถาม *องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ
ชื่อไฟล์ : OWHyzIbMon103706.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้