ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา(คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
รายละเอียด : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป และระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : oxYoKJFFri84947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้