ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : GdO28tYWed95159.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้