ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : uGTB7SZFri104804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้