ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงลำโพง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๗-๐๐๗ และ ปรีไมค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๔๔-๐๐๓