ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องสว่านไฟฟ้าไร้สาย แรงบิดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิวตันเมตร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง