ชื่อเรื่อง: ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที่่พระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและุสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562    ชื่อไฟล์: WxJUY6fWed65507.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้