ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน ๓๑ รายการ

ชื่อไฟล์ : 0AwUWrDTue35149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้