ชื่อเรื่อง : ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน ๓๑ รายการ

ชื่อไฟล์ : d1vVZQ2Tue14849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้