ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๙๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อไฟล์ : Zc120BfTue43319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้