ชื่อเรื่อง : ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘

ชื่อไฟล์ : 5qJZk2pTue34308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Y574U4yTue34314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LLTtUu8Tue34325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8SV4HRtTue34332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้