ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

ชื่อไฟล์ : urGvOFmMon95552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้