ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ของ อบต.บ้านพร้าว พร้อมเชิญชวน ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชาคม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม อบต.บ้านพร้าว

ชื่อไฟล์ : tzqtK8OWed102813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B44Uuc6Wed102824.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ynJj2bhWed102836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้