องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศสอบราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านหัวขัว ม. ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ชนิดบ่อปิด) ถนนภายในหมู่บ้านโนนสำราญ ม.๑๒ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๒๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)) จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านท่าโพธิ์ชัย – พะเนียงหลง ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๘๘ ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านโนนเรียง ม.๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านใหม่วังทอง ม.๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐, ๕.๕๐, ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๔ สายทาง รวมจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๕.๑๕ ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ๒๐ กก./ถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง และน้ำยางมะตอย ๑๘ ลิตร จำนวน ๗ ถัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพันดอน ม.๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านป่าคา ม.๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านศรีสุข ม.๗ (สายข้างป่าช้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านศรีสุข ม.๑๐ (สายนาครูไก่) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขนขยะ และพนักงานกู้ภัยฉุกเฉิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ ๘ (สายข้างวัดป่าเรไร) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านพร้าว หมู่ ๑ (สายนาครูเจ๊ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบทรายลำห้วยยาง บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ๋อมบำรุงรถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านโคกม่วย ม. ๓ (สายตัวยู) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว